Rekinsky

29 tekstów – auto­rem jest Re­kin­sky.

In­ternet to namiastka. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 kwietnia 2012, 10:27

Do całko­witej szcze­rości trze­ba Bar­dzo do­rosnąć
i
Bar­dzo zaryzykować. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 8 lutego 2012, 10:31

Niezas­po­koje­nie strasznie się nawarstwia. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 31 stycznia 2012, 17:33

Nie sztuką jest ko­goś kochać NA DOBRE...

sztuką jest nie dać tej miłości um­rzeć NA ZŁE 

myśl
zebrała 58 fiszek • 20 stycznia 2012, 17:06

Jak czlo­wiek szczęśli­wy to go ani do bluesa ani do poez­ji nie ciągnie... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 19 stycznia 2012, 13:34

Ko­biety są jak Pan­dy.
Myślisz o nich : Mi­siu-mi­siu a tak nap­rawdę to Niedźwiedzie;) 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 listopada 2011, 18:21

?

Raz piękna Zo­fija, prze­piękne­go ranka
Myśli: resztę życia spędzę na kolanach.
Wtem głos słyszy w głębi: Jak to jest kochana?
ja­ko wier­na Służka, czy też... Nimfomanka? 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 20 listopada 2011, 20:46

Twoich ust...

Kiedy wa­li się mój świat
życie znów na przekór ze mną gra
gdy już wal­czyć nie mam sił
i nie cze­kam następne­go dnia...
proszę nie od­ma­wiaj mi
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 16 listopada 2011, 10:59

mat-fiz

Po­goda ducha i op­ty­mis­tyczne pat­rze­nie w przyszłość jest wprost pro­por­cjo­nal­ne do wy­sokości słup­ka rtęci
a od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­ne do ob­wo­du talii. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 listopada 2011, 14:34

W tym za­biega­nym, zat­ra­conym życiu tak mało rzeczy pot­ra­fi nas zat­rzy­mać na chwilę, po­myśleć, pomarzyć...

Zgrab­na ko­bieta mi­jana na uli­cy- ZAW­SZE :)!!!

P.s. Z góry dziękuję za nad­chodzącą, os­tatnią(?) te­go ro­ku falę upałów;) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 września 2011, 08:13

Rekinsky

Skłębiony błękitem przaśny romantyk

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rekinsky

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność